Komanda /Alise Cimbaļuka

Alise Cimbaļuka

Asistente

Alises rūpīgais darbs un atbalsts ikdienā  palīdz mūsu projektu vadītāju komandai strādāt labāk un mērķtiecīgāk. Alisei ir apbrīnojami liels interešu un hobiju loks, kurus viņa pilnveido un attīsta. Ikviens no tiem noder un palīdz mūsu ikdienas darba radošajā, organizatoriskajā un arī satura izveides pusē. Alise skolas gados ir apguvusi jazz (zīmīgi, vai ne!) mūziku un ļoti labi dzied. Viņa arī pārzina muzikālās norises Latvijas tirgū. Alises hobijs ir vizāžas māksla, ko viņa ir pamatīgi apguvusi un izkopusi un dara tikpat labi kā profesionāli make-up mākslinieki. Alise apgūst pedagoģiju - izglītības darba vadītāja specialitāti. Un spēja skaidrot, izskaidrot, paskaidrot, kā arī strādāt ar dažādu vecumu jauniešiem un pieaugušajiem, ir noderīga mūsu ikdienas darbā.