Piedāvājums /Satura stratēģija

Satura stratēģija nozīmē saprast un pieņemt lēmumu par to, ko cilvēki par Jums vēlas dzirdēt, ko Jūs paši vēlaties izstāstīt. Satura stratēģija arī ietver plānu, kā šo stāstu pasniegt uzticamā, ticamā, atklātā un pārliecinošā veidā.

Satura stratēģijas mērķis ir Jūsu klients - informētāks, zinošāks un pārliecinātāks par sadarbību ar Jums.

Piedāvājums

Komunikācijas stratēģija

Laba stratēģija nozīmē komunicēt atšķirīgi un efektīvi. Komunikācijas stratēģija nenozīmē komunicēt mazliet vairāk un mazliet labāk par saviem konkurentiem. Kā veidot sava uzņēmuma vai produkta komunikācijas stratēģiju un kā to iekļaut kopējā uzņēmuma darbā ikdienā, lai tā palīdzētu sasniegt tos mērķus, kas Jums svarīgi?

Satura stratēģija

Satura stratēģija nozīmē saprast un pieņemt lēmumu par to, ko cilvēki par Jums vēlas dzirdēt, ko Jūs paši vēlaties izstāstīt. Satura stratēģija arī ietver plānu, kā šo stāstu pasniegt uzticamā, ticamā, atklātā un pārliecinošā veidā.

Attiecības ar medijiem

Labie komunikācijas plāni un nodomi, kurus nerealizē, ir nekas vairāk kā labi komunikācijas nodomi – bet realitātē par Jums neraksta. Lai par Jums rakstītu un interesētos mediji, lai medijiem būtu svarīgs Jūsu kā savas nozares pazinēja viedoklis, lai Jums būtu iespējams ar mediju starpniecību runāt ar tiem, kam Jūs jāsadzird – Jums ar medijiem ir jābūt labi pazīstamiem.

Krīzes komunikācija

Lai krīze komunikācijā Jūs nepārsteigtu nesagatavotus, tai iespējams sagatavoties, pirms tā iestājas. Piedāvājam izanalizēt Jūsu plānotos darbus un ceļu līdz mērķu sasniegšanai.

Digitālā komunikācija

Digitālā vide ir kā paralēlā pasaule, kurā uzņēmumiem un to zīmoliem ir plašas iespējas kļūt par personību, veidojot un uzturot ciešas attiecības ar patērētāju gan digitālajā vidē, gan ārpus tās. Lai šīs iespējas veiksmīgi īstenotu, sekojot biznesa un mārketinga mērķiem, jāzina, ne tikai kādu, bet arī kur un kā digitālo komunikāciju realizēt visveiksmīgāk.

Korporatīvie pasākumi

Mūsu vairāk nekā desmit gadu ilgā pieredze korporatīvo pasākumu organizēšanā ir labs iemesls izvērtēt mūsu piedāvājumu. Otrs labs iemesls ir klientu sasniegtie rezultāti pasākuma ietvaros.