Blogs

Vai sabiedrisko attiecību nozare ir bilingvāla?

Autors:
28/11/2019

Kaut gan bieži sabiedriskās attiecības sauc palīgā krīzes brīžos, lai noregulētu kādu ārkārtas, riskantu vai nepatīkamu situāciju, lielākoties uzņēmumi algo sabiedrisko attiecību speciālistus, lai ikdienā veidotu, attīstītu un uzturētu labvēlīgu komunikāciju starp kompāniju un tās mērķauditorijām, stiprinot tās tēlu un reputāciju. Pateicoties biznesa globalizācijai, uzņēmumiem pieaug nepieciešamība pēc informācijas sagatavošanas un komunikācijas uzturēšanas svešvalodās. Līdz ar to pieaug arī pieprasījums pēc PR profesionāļiem, kuri ir bilingvāli, vai pat daudzvalodīgi. Jo vairāk valodu sabiedrisko attiecību speciālistam ir “azotē”, jo plašākas ir iespējas pilnveidot savu profesionālo portfolio ar starptautiskiem projektiem.

Valoda atklāj multikulturālo perspektīvu


Ja atmet aspektu, ka Latvijā valodas jautājums ir stipri politizēta tēma, kura tiek aktualizēta no politisku spēku puses ik reizi, kad ir jānovērš tautas uzmanība no lielākām un svarīgākām problēmām valstī, vairāku valodu pārvaldība NEKAD nevar būt trūkums!
Tikai vienas valodas zināšanas kaut vai izcilas tās prasmes, raksturo ļoti šauru, ierobežotu un vienpusīgu personas redzesloku un kultūrsociālo fonu. Savukārt, dažādu valodu pārvaldība neizbēgami nes līdzi arī dažādu valstu kultūras iezīmju iepazīšanu. Turklāt bilingvisms sniedz daudzas citas priekšrocības: atvieglo jaunu valodu apguvi, attīsta domāšanu un palīdz veidot kontaktus ar citiem cilvēkiem un kultūrām. Multikulturālā pieredze ļauj PR speciālistam no dažādiem skatu punktiem paskatīties uz katru situāciju un rast citādāku problēmu risinājumu.


Starptautiska, multikulturāla perspektīva sākas ar atziņu, ka ne visi cilvēki domā vienādi. Pieklājīgas uzvedības standarti atšķiras. Kultūras simboli un ikonas atšķiras. Gaumes atšķiras. Vēstījums, kas labi darbojas vienai auditorijai, var atsvešināt citu. Labam PR speciālistam ir jāmāk paredzēt, atbilstoši novērtēt un pareizi izmantot šīs atšķirības.


Tikai iedomājieties – pasaulē ir līdz pat 7000 valodu, kurās runā 7 miljardi cilvēku 189 neatkarīgās valstīs. Eiropā ir aptuveni 225 vietējās valodas, un vismaz puse no pasaules iedzīvotājiem ir bilingvāli vai plurilingvāli, t.i., runā divās vai vairākās valodās. Tādos apstākļos pārvaldīt tikai vienas valodas prasmes ir klaja savas konkurētspējas un profesionālās izaugsmes ierobežošana. Tāpēc spēja brīvi un tekoši runāt, lasīt un rakstīt vairākās valodās viennozīmīgi ir priekšrocība, jo īpaši sabiedrisko attiecību nozarē.


Jārunā mērķauditorijai saprotamā valodā


Sabiedrisko attiecību pamatā ir komunikācija, savukārt komunikācijas pamatā ir valoda – verbālā vai neverbālā, mutiskā vai rakstiskā. Spēja komunicēt klientam, žurnālistam un mērķauditorijai pazīstamā, ērtā un saprotamā valodā ir galvenā un būtiskākā sekmīga PR speciālista īpašība.


Sabiedrisko attiecību speciālistam ikdienā ir daudz jāraksta. Pie tam rakstītajam saturam jābūt klientu apmierinošam, medijiem saistošam un mērķauditoriju pārliecinošam. Latvijā pastāv gan latviešu, gan krievu un angļu mediji. Un krieviski runājošo uzņēmēju, investoru un iedzīvotāju daļas ietekme Latvijā, ir ļoti liela. Ne mazāk nozīmīgs ir arī ārvalstu klientu, partneru un citu saistītu mērķauditoriju īpatsvars. Līdz ar to pavisam izvairīties no komunikācijas svešvalodās darba procesā mūsdienās nav iespējams.


Valoda ir darba instruments


Līdzīgi, kā sabiedrisko attiecību speciālisti ikdienā lieto daudz un dažādus komunikācija rīkus, paņēmienus un kanālus, izmantojot jaunākās komunikācijas tehnoloģijas, viņiem tikpat labi jāmāk rīkoties ar dažādām valodām. Latvijas tirgū neviena konkurētspējīga sabiedrisko attiecību aģentūra nevar iztikt bez vismaz trīs valodu zināšanām - latviešu, angļu un krievu.
Tas fakts, ka klients strādā vietējā tirgū un saziņā ar PR aģentūru lieto latviešu valodu, nenozīmē, ka darbā ar viņu PR speciālistam kādā brīdī nebūs nepieciešama arī krievu vai angļu valoda. Klientam ar ļoti augstu varbūtību kādreiz būs nepieciešama informācijas izvietošana vietējos krievu medijos, vai informācijas sagatavošana priekš ārzemju investoriem. Turklāt, ņemot vērā, ka Latvijas tirgus ir salīdzinoši šaurs un no uzņēmējdarbības viedokļa ļoti sadalīts, ar ierobežotām ienākšanas iespējām, arvien vairāk vietējo uzņēmēju “skatās ārzemju virzienā”, plānojot paplašināt sava biznesa ģeogrāfiskās robežas. Šādam mērķim klients noteikti pieprasīs arī komunikācijas izplatību uz ārzemju kanāliem un mērķauditorijām.


PR speciālistam ir jābūt pietiekami kvalificētam, elastīgam un zinošam, lai spētu nodrošināt klienta vajadzībām atbilstošu komunikācijas formu un līmeni.

UZTICĪBAS vērtība pasaulē pēc COVID

Šobrīd Covid-19 dominē visos līmeņos - plašsaziņas līdzekļos, politiskajās un biznesa darba kārtībās gan Eiropā, gan citur pasaulē. Mums pastāvīgi atgādina par daudzajiem ierobežojumiem, daudzajām robežām, jauniem sociālās distancēšanas, karantīnas un izolācijas noteikumiem. Bet Covid-19 dominance nebūs mūžīga. Uzņēmumiem neatkarīgi no tirgus, kurā tie darbojas, tas būs jāsaprot un jāgatavojas tai dienai. Šodien ir īstais laiks plānot dienu pēc rītdienas - tāpēc pārskatiet savu klientu portfeli, pārskatiet komandas sniegumu, pārskatiet, kā jūs rīkojaties savā tirgū, kādus lēmumus jūs pieņemat, un pēc tam domājiet, novērtējiet, gatavojtieties un rīkojieties. Šodien var būt vienīgā iespēja.

Lasīt tālāk

Žurnālista un sabiedrisko attiecību speciālista attiecības arvien vairāk atgādina aprēķina laulību

Darbs sabiedrisko attiecību jomā nozīmē ikdienas saskarsmi ar žurnālistiem. Taču mūsdienu informācijas pieejamības laikmetā, kad uz vienu žurnālistu ir vismaz 10 PR speciālisti, kas ikdienā nodrošina vairākus simtus ziņu, karstākā cīņa ir cīņa par uzmanību. Žurnālisti paļaujas uz PR profesionāļiem aktuālā un kvalitatīvā satura nodrošināšanā, savukārt PR cilvēki paļaujas uz žurnālistiem klienta ziņu savlaicīgā publicēšanā. Lai šis cikls turpinātos un būtu maksimāli ērts un izdevīgs abām pusēm, šeit ir dažas lietas, kas žurnālistiem, no PR cilvēku viedokļa, būtu jāizskauž savā rīcībā.

Lasīt tālāk

Ar skatu taipus un šaipus PR

Lai arī darbs sabiedrisko attiecību nozarē veido lielāko daļu manas līdzšinējās profesionālās pieredzes laika griezumā, sabiedrisko attiecību aģentūrā vēl esmu jaunpienācēja - ir apritējis gads, kopš pieņēmu izaicinājumu pievienoties JazzCom kolektīvam. 

Lasīt tālāk
Vairāk ieraksti