Komanda /Lāsma Sīle

Lāsma Sīle

Projektu vadītāja

Lāsma pievienojās mūsu komandai, jo vēlējās izmēģināt savus profesionālos spēkus aģentūras ikdienas darbā. Līdz šim Lāsma ir ieguvusi ievērības cienīgu pieredzi organizāciju iekšējā komunikācijā. Vairāk nekā 4 gadus Lāsmas profesionālā ikdiena bija intensīvs, dinamisks un daudzšķautņains darbs Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā kā uzņēmuma Komunikācijas departamenta vadītājai. Viņas pieredzi veidoja intensīvas mediju attiecības, komunikācija krīzes situācijās, pozitīvas slimnīcas reputācijas virzīšana, jaunu komunikācijas digitālo rīku ieviešana un iedzīvināšana slimnīcas ikdienā, iekšējās komunikācijas stratēģijas izveide un īstenošana, un jaunas, uz klientu orientētas interneta komunikācijas veidošana.

Vēl pirms tam Lāsma ir bijusi sabiedrisko attiecību speciālists LR Satiksmes ministrijā un sabiedrisko un sociālpolitisko attiecību speciālists pasaules vadošajā cementa ražotāja CEMEX Latvijas uzņēmumā. Lāsmai ir lieliska izpratne arī par nevalstisko organizāciju darbību, jo divus gadus viņa ir vadījusi dalībnieku programmu Lielbritānijas Tirdzniecības kamerā (BritCham).

Sabiedrisko attiecību darbā tāpat kā dzīvē Lāsmu aizrauj arvien jauni izaicinājumi, jo tieši tie ļauj neapstāties un attīstīties. Lāsma ir ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē un šobrīd studē uzņēmējdarbības vadības maģistra programmā Rīgas Biznesa skolā (RBS).