Komanda /Olga Ribkina

Olga Ribkina

Projektu vadītāja

Olgas stihija ir komunikācijas satura veidošana, taktiska projektu vadība un mārketinga kampaņu organizēšana. Viņa ir ieguvusi komunikācijas zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē un pusgadu pavadījusi Varšavā, Erasmus programmas ietvaros mācoties uzņēmējdarbības vadību Leona Kozminska universitātē. Realizējot projektus, Olga spēj sekmīgi lietot studiju laikā iegūtās plašās teorētiskās zināšanas. Savukārt, pateicoties vairāku gadu darba pieredzei sabiedrisko attiecību jomā, kad ikdienā bija jāstrādā ar dažādu nozaru pārstāvjiem, sākot no atkritumu apsaimniekotājiem beidzot ar nekustamo īpašumu aģentiem, Olga ir attīstījusi arī visas vajadzīgās praktiskās iemaņas, kas ļauj apmierināt katra klienta individuālās vajadzības.

Ar lielu entuziasmu pievienojoties mūsu komandai, Olga kļuva par mūsu ieguvumu. Pateicoties viņas rūpīgajai attieksmei pret darbu, analītiskajai domāšanai un spējai savlaicīgi, soli pa solim, pildīt projektā noteiktās aktivitātes, vēlmei un prasmei organizēt un veidot attiecības ar medijiem, kā arī bagātajai krievu valodai, klienti un pārējā JazzCom komanda var būt droša par labiem darba rezultātiem.