Piedāvājums /Krīzes komunikācija

Lai krīze komunikācijā Jūs nepārsteigtu nesagatavotus, tai iespējams sagatavoties, pirms tā iestājas. Piedāvājam izanalizēt Jūsu plānu biznesa mērķu sasniegšanai un ceļu uz tiem.

Vienlaikus palīdzēsim sagatavoties iespējamiem sarežģījumiem šajā ceļā. Krīze ir īsta krīze tikai tad, ja tai neesat gatavi, bet tā tam nav jābūt.

Koordinēta komunikācija krīzes apstākļos saskaņā ar krīzes vadības plānu ir kritiski svarīga, lai nepasliktinātu sarežģīto situāciju un bruģētu ceļu uz uzņēmuma attiecību saglabāšanu un panākumiem nākotnē.


Piedāvājums

Reputācijas stratēģija

Laba reputācijas un komunikācijas stratēģija liek efektīvi atšķirties uzņēmumam, tā cilvēkiem un produktiem. Stratēģiju izstrādājot, novērtējam esošos plusus, mīnusus, iespējas, riskus uzņēmumā un reputācijas kvalitāti.

Satura stratēģija

Satura stratēģija nozīmē saprast un pieņemt lēmumu par to, ko cilvēki par Jums vēlas dzirdēt, ko Jūs paši vēlaties izstāstīt. Satura stratēģija arī ietver plānu, kā šo stāstu pasniegt uzticamā, ticamā, atklātā un pārliecinošā veidā.

Attiecības ar medijiem

Labie komunikācijas plāni un nodomi, kurus nerealizē, ir nekas vairāk kā labi komunikācijas nodomi – bet realitātē par Jums neraksta. Lai par Jums rakstītu un interesētos mediji, lai medijiem būtu svarīgs Jūsu kā savas nozares pazinēja viedoklis, lai Jums būtu iespējams ar mediju starpniecību runāt ar tiem, kam Jūs jāsadzird – Jums ar medijiem ir jābūt labi pazīstamiem.

Krīzes komunikācija

Lai krīze komunikācijā Jūs nepārsteigtu nesagatavotus, tai iespējams sagatavoties, pirms tā iestājas. Piedāvājam izanalizēt Jūsu plānu biznesa mērķu sasniegšanai un ceļu uz tiem.

Digitālā komunikācija

Digitālajā vidē uzņēmumiem un to zīmoliem ir plašas iespējas kļūt par personību, veidojot un uzturot ciešas attiecības ar patērētāju gan digitālajā vidē, gan ārpus tās. Lai šīs iespējas veiksmīgi īstenotu, sekojot biznesa un mārketinga mērķiem, jāzina, ne tikai kādu, bet arī kur un kā digitālo komunikāciju realizēt visveiksmīgāk.

Korporatīvie pasākumi

Mūsu vairāk nekā desmit gadu ilgā pieredze korporatīvo pasākumu organizēšanā ir labs iemesls izvērtēt mūsu piedāvājumu. Otrs labs iemesls ir klientu sasniegtie rezultāti JazzCom organizēto pasākumu ietvaros.