Rezultāti / "GETLIŅI EKO" LAUKSAIMNIECĪBA

"Getliņi EKO" ir uzņēmums, kas nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona Getliņi apsaimniekošanu Rīgas rajonā, Stopiņu novadā un īsteno lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs. Vairāku gadu garumā poligonā "Getliņi "veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgu ietekmi uz vides saudzēšanu. Jazz Communications sadarbojas ar "Getliņi EKO" kopš 2009. gada, veidojot uzņēmuma ārējo komunikāciju par atkritumu apsaimniekošanu, pozīciju likumdošanas jautājumos, atkritumu šķirošanu, būtiskākajām norisēm uzņēmumā un nozarē, kā arī uzņēmuma alternatīvajiem, jaunajiem darbības virzieniem.

2011. gadā "Getliņi EKO" sāka mērķtiecīgu lauksaimniecības virziena attīstību, kas sākotnēji aptver aitu ganāmpulka izmitināšanu Getliņu nosegtajos kalnos vasaras sezonās un siltumnīcu izveidi tomātu, ziedu un citu produktu audzēšanai. Siltumnīcu izveide un tomātu audzēšana ir Latvijā unikāls piemērs ekoloģiski saderīgu darbības virzienu ieviešanai. Energobloka saražotais siltums tiek izmantots "Getliņi EKO" siltumnīcu apsildei, nodrošinot ideālu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai gada aukstajos mēnešos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mērķis

Komunikācijas mērķis bija un vēl arvien ir šo darbības virzienu skaidrošana plašākai sabiedrībai, kā arī tādu mītu un stereotipu pārvarēšana, kas saistīta ar atkritumu poligona piemērotību pārtikas produktu audzēšanai un dzīvnieku uzturēšanai.

Risinājums

Attīstot abus šos lauksaimniecības virzienus, "Getliņi EKO" lielu nozīmi pievērsa sabiedrības informēšanai un izglītošanai par apstākļiem poligonā, gala produktu drošību un kvalitāti, kā arī "Getliņi EKO" tomātu zīmola atpazīstamības veicināšanai.  Jazz Communications nodrošināja un turpina nodrošināt komunikācijas aktivitātes šo mērķu sasniegšanai. Mūsu darbs ietver regulāru mediju, interesentu, vides organizāciju vizīšu organizēšanu poligonā, mediju pasākumus, kas vērsti uz iepazīstināšanu ar norisēm un apstākļiem Getliņos, kā arī regulāras informatīvās aktivitātes par lauksaimniecības virziena jaunumiem. Komunikācija aptver gan tradicionālos plašsaziņas līdzekļus, gan informatīvo darbu sociālo tīklu kanālos.

Rezultāts

"Getliņi EKO" tomāti ir kļuvuši par atpazīstamu, augsti vērtētu vietējo produktu kvalitatīvajā un dārgākajā produktu nišā. Pieprasījums pēc produktiem ir ļāvis uzņēmumam dubultot siltumnīcu apjomu un līdz ar to arī dažādot un dubultot tirgū piedāvāto tomātu apjomu. Lauksaimniecības virziens, kas sākās kā eksperimentāls virziens, šobrīd veido gandrīz pusi no poligona ikgadējā apgrozījuma.