Rezultāti / Jaunās Gulbenes novada vidusskolas komunikācijas kampaņa

Pēc Gulbenes novada pašvaldības iniciatīvas 2020. gadā pieņemts lēmums par labu izmaiņām novada skolu tīklā – apvienot divas pilsētas skolas un to resursus, lai radītu vienu lielu, konkurējošu izglītības iestādi – Gulbenes novada vidusskolu. Jazz Communications realizēja komunikācijas kampaņu ar mērķi veikt tādu aktivitāšu un pasākumu kopu, kas attiecīgajos apstākļos ļāva informēt par izmaiņām izglītības nozarē novadā, skaidrot skolu apvienošanas jautājuma specifiku kā reģionālā nozīmē, tā nacionāli, kā arī raisīt sabiedrisko diskusiju par šāda lēmuma pieņemšanas pozitīvajām sekām ilgtermiņā.

Kampaņa aptvēra mediju attiecību koordinēšanu, digitālās komunikācijas aktivitāšu nodrošināšanu un sabiedrisko attiecību konsultācijas visā kampaņas garumā. Tika izstrādāts arī pamats jaunajam Gulbenes novada vidusskolas zīmolam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mērķis

Informēt novada iedzīvotājus, tostarp mērķa auditoriju - skolas vecuma jauniešus un viņu vecākus, par izmaiņām izglītības nozarē novadā un to pozitīvajām ilgtermiņa sekām.

Risinājums

Tika īstenots komplekss sabiedrisko attiecību aktivitāšu kopums:
- jauniešu un skolēnu auditorijai - saistoša sociālo tīklu komunikācija visā kampaņas garumā
- skolēnu vecāku un novada iedzīvotāju auditorijai - vietējo mediju attiecību īstenošana, vietējo viedokļa līderu komunikācija
- Latvijas sabiedrībai kopumā - nacionāla mēroga mediju attiecību īstenošana

Rezultāts

Sociālo tīklu komunikācijas kontekstā Gulbenes novada vidusskolas Facebook lapas ierakstus kampaņas laikā apskatīja 353 294 unikālie Facebook lietotāji, kampaņas ieraksti saņēmuši 19 988 reakciju klikšķus. Īstenota uz īpaši atlasītu mērķauditoriju tārgetēta digitālā reklāma ar Google un YouTube starpniecību. Kampaņā Google tīklā nodrošināts par 43% lielāks apmeklējums nekā plānots. Novada ietvaros kampaņa veicinājusi diskusiju par izglītības jautājumiem, ko kampaņas noslēgumā īstenoja jaunās skolas vadība, uzaicinot iesaistītās puses uz īpašām diskusijām par mācību procesa norisi pēc izmaiņām. Šobrīd skola funkcionē pilnvērtīgi, iesaistās dažādos projektos, turpinot publiski paust viedokli dažādos ar izglītības nozari saistītos jautājumos.