Rezultāti / MŪSDIENU KULTŪRAS FORUMS “BALTĀ NAKTS”

Rīga ir viena no pilsētām, kas kopš 2005. gada iesaistījusies mūsdienu kultūras festivāla "Baltā nakts" tradīcijās. “Baltās nakts” tradīcija 2002. gadā aizsākās Parīzē. Tai pievienojās Brisele, Madride, Rīga, Roma - izveidojot kopīgu sadarbības tīklu ar nosaukumu „Eiropas Baltās naktis”. Rīgā festivālu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde (turpmāk Kultūras pārvalde).

 

Vairāku gadu garumā Jazz Communications ir bijusi foruma sadarbības aģentūra, kas nodrošina visu foruma mārketinga un komunikācijas kampaņu. Arī 2020. gada pandēmijas apstākļos ar radošu pieeju aģentūra spējusi uzrunāt foruma auditoriju, vēstot par būtiskāko.

 Sergejs Skripa
 
Foto: Sergejs Skripa
 Sergejs Skripa
 
Foto: Sergejs Skripa
 Sergejs Skripa
 
Foto: Sergejs Skripa
 Sergejs Skripa
 
Foto: Sergejs Skripa
 Sergejs Skripa
 
Foto: Sergejs Skripa
 Sergejs Skripa
 
Foto: Sergejs Skripa

Mērķis

Mūsu darba mērķis bija nodrošināt pēc iespējas plaši pieejamu un daudzveidīgu informāciju par "Baltā nakts" norisi, paredzētajiem pasākumiem, to norises laiku un piemērotību dažādām vecuma grupām un interesēm. 2020. gadā tika veiksmīgi pārvarēts izaicinājums ierobežot pulcēšanos, tostarp foruma komunikācijā ar jauniem - tiešsaistes - risinājumiem.

 Sergejs Skripa

Risinājums

Jazz Communications bija tieši atbildīgi par mārketinga un komunikācijas kampaņas plāna sagatavošanu un izpildi, sadarbības partneru, apakšuzņēmēju piesaisti un darba koordinēšanu, reklāmas, publicitātes, informatīvo un prezentācijas materiālu sagatavošanu, kā arī sabiedrisko attiecību kampaņas īstenošanu un informatīvo partneru piesaisti.
Tāpat kampaņas ietvaros mēs īstenojām sadarbību ar brīvprātīgajiem kultūras darbiniekiem, organizējām informatīvos punktus apmeklētājiem, nodrošinājām komunikāciju sociālajos tīklos, kā arī nodrošinājām sadarbību ar visām kultūras un mākslas organizācijām, kas iesaistījās oficiālajā foruma programmā.
Būtiska Jazz Comunications darba daļa bija to biedrību, apvienību un nevalstisko organizāciju darba koordinēšana, kas atsaucās foruma organizatoru aicinājumam un brīvprātīgi iekļāvās foruma programmā, bez maksas piedāvājot savus projektus “Baltās nakts” apmeklētāju vērtējumam.
Līdzi laikam Jazz Communications īsteno arī jaunas aktivitātes: 2019. gadā piedāvājot video materiālu sēriju, kurā bija iespējams izsekot influenceriem, 2020. gadā, pielāgojoties apstākļiem, piedāvājot arī tiešraides un mobilos informācijas punktus mazu PanCars mašīnu formā. Katru gadu foruma komunikācijā Jazz Communications ievieš kādu jaunu, laikam un tendencēm atbilstošu komunikācijas aktivitāti. 

 Sergejs Skripa

Rezultāts

Šajos gados forums ik reizi pulcēja vidēji no 60 000 līdz 90 000 apmeklētāju. Katru gadu projektā tiek apvienoti ap 50 dažāda mēroga laikmetīgās mākslas projekti, to vidū performances, izstādes, instalācijas, uzvedumi, kino, teātra un cirka izrādes, mūzikas projekti, diskusijas un citas mākslas formas, kas skatītājiem bez maksas tiek piedāvātas vienas nakts garumā septembra sākumā. “Baltā nakts” organizēšanā iesaistās ap 150 dažādu nozaru Latvijas un ārvalstu mākslinieki.

 Sergejs Skripa