Rezultāti / Pareiza būvniecības atkritumu apsaimniekošana

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” ir nozares līderis Latvijā ar vairāk nekā 75 gadu ilgu darba pieredzi. “Clean R” nodarbina vairāk nekā 1 300 strādājošo un sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā, piedāvājot 40 pakalpojumus atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomā, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšanu.

2020. gada otrajā pusē “Clean R” kopā ar “Jazz Communications” aizsāka informatīvu kampaņu par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. Nelegāla būvniecības atkritumu utilizācija ir problēma, ko rada ne vien privātpersonas, bet arī uzņēmumi.

 Jānis Saliņš
 
Foto: Jānis Saliņš
 Jānis Saliņš
 
Foto: Jānis Saliņš
 Jānis Saliņš
 
Foto: Jānis Saliņš
 Jānis Saliņš
 
Foto: Jānis Saliņš
 Jānis Saliņš
 
Foto: Jānis Saliņš
 Jānis Saliņš
 
Foto: Jānis Saliņš
 Jānis Saliņš
 
Foto: Jānis Saliņš

Mērķis

Komunikācijas ietvaros mērķis bija ne vien aktualizēt problēmu kopumā, tajā skaitā piesaistīt sabiedrības uzmanību ar mediju palīdzību, bet arī aktualizēt problēmu ar nelegālo būvgružu izgāšanu un piedāvāt reālus risinājumus situācijas uzlabošanai.

 Jānis Saliņš

Risinājums

Temata aktualizēšana ietvēra vairākas aktivitātes – interviju televīzijas raidījumā un dalību radio raidījumos latviešu un krievu valodā, runājot par pareizas būvniecības atkritumu apsaimniekošanas iespējām.

2020. gada 23. septembrī Stopiņu novada Rumbulā tika atklāts jaunais vides pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrs “Nomales” pulcējot nozares ekspertus, iesaistītās puses – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Ekonomikas ministriju, Valsts vides dienestu, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību un Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociāciju. Pasākumā puses parakstīja arī sadarbības memorandu, apņemoties veikt uzlabojumus būvniecības atkritumu apsaimniekošanā, pārstrādē un iespējamā to tālākā izmantošanā. Pasākums tika atspoguļots gan televīzijā un radio, gan drukātajā presē un ziņu portālos.
Papildu tam tika veidota rakstu sērija, informējot privātpersonas, kā šķirot būvniecības atkritumus, kā pieteikt to izvešanu vai arī kur pašiem šāda veida atkritumus nogādāt, un kā pārbaudīt komersantu – vai tas tiešām būvniecības atkritumus apsaimniekos pareizi.
Tika veikts sociālais eksperiments, kā laikā tika pārbaudītas firmas, kas veic demontāžas darbus un arī parūpējas par būvgružu izvešanu. Eksperimentu pilnībā veica “Jazz Communications”, detalizēti apkopojot informāciju par būvgružu savākšanu no firmu puses un tālāko to apsaimniekošanu.
 

 Jānis Saliņš

Rezultāts

Problēmas aktualizēšana, sasniedzot plašu sabiedrības daļu, tajā skaitā arī sniedzot tai praktiskus, pieredzē balstītus padomus un ekspertu ieteiktus risinājumus problēmas novēršanā – pareizi parūpēties par būvniecības atkritumiem.

 Jānis Saliņš